Ärenden

Historiska ärenden

LYCKADE INSATSER FÖR MEDLEMMAR

Ett ständigt återkommande problem för småhusbebyggelse är byggfusk, felaktig utförd dränering, bristfällig isolering och därmed sammanhängande fukt- och mögelproblem. När det händer något är det därför tryggt att ha sakkunniga att rådfråga.

Nedanstående sammanfattning visar några ärenden där villaägareföreningen medverkat till synnerligen goda resultat. Vi har ej tagit med ärenden där ersättningarna blivit under 50.000 kronor för att listan inte skulle bli jättelång.

SÖDERBÄRKE – småhusområde, 16 villor 1.200.000 kronor

Enbart dräneringskostnaderna blev c:a 900 000 kronor.

Några hus hade utpräglad mögellukt med förhöjda fukthalter.

Vanligt fel var ingjutna reglar i betongen.

LUDVIKA – gruppbebyggelse 416.000 kronor

Se föregående

LUDVIKA – ett hus fukt- och dräneringsproblem 355.000 kronor

Rättegång där vi förlorade i tingsrätten, överklagade och vann i Svea Hovrätt. Motparten fick betala.

FRÅN SMÅHUSSKADEFONDEN 842.000 kronor

– ett hus i SAXDALEN 312.000 kronor

– ett hus i SMEDJEBACKEN 280.000 kronor

– ett hus i LUDVIKA 250.000 kronor

FRITIDSHUSOMRÅDE – LUDVIKA/SMEDJEBACKEN 200.000 kronor

För att få skäliga arrendeavgifter har kampen förts i Arrendenämnden från Gävle och Fastighetsdomstolen. På 5-årsbasis har kostnaderna hittills reducerats med 200 -300 kkr.

LUDVIKA – expropriation 65.000 kronor

Förhandlade fram en ökad ersättning.

Resultatsammanfattning

Enbart ovanstående ärenden innebär c:a 3.000.000 kronor ersättningar för våra medlemmar. Tar vi även med de gånger, som mindre ersättningar lyckats förhandlats fram blir totalsumman mycket över 3 miljoner kronor.